Välkommen på vattenseminarium 30 mars

Kom med till Bohusläns museum på seminarium om vattenpåverkan från skogsbruk och jordbruk. Vi kommer att lära oss mer om hur vi kan jobba med åtgärder för vattenmiljön i produktionslandskapet. Den 30 mars 2015. Start kl 9. Anmälan senast 23 mars till sofia.c.strom@uddevalla.se, alt 0522-69 73 11 Program Vattenvård i produktionslandskapet – hur gör vi det möjligt? […]

Läs mer